Nieuws

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op fiscaal terrein.

407, 2024

Inzage in fiscaal dossier niet voor 1 januari 2026

Categorie: Formeel recht|

Bij de behandeling van het Belastingplan 2024 is een amendement aangenomen dat belastingplichtigen het recht geeft op inzage in het eigen dossier. Dit amendement wijzigt de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR). De staatssecretaris van Financiën

3005, 2024

Uitstel voor doen aangifte wel of niet verleend?

Categorie: Formeel recht|

De bevoegdheid van de Belastingdienst om een aanslag inkomstenbelasting vast te stellen vervalt drie jaar na afloop van het jaar waarop de aanslag betrekking heeft. Als uitstel voor het doen van aangifte is verleend, wordt de driejaarstermijn met de

Ga naar de bovenkant